Privacy verklaring

Happy Body 4U kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Happy Body 4U , en omdat u deze zelf bij het invullen van een inschrijf- en/of contactformulier op de website aan Happy Body 4U verstrekt. Happy Body 4U kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw geboortedatum
 • Uw geslacht
 • Uw IP-adres
 • Uw bankgegevens indien nodig

Waarom Happy Body 4U gegevens nodig heeft

Happy Body 4U verwerkt uw persoonsgegevens om:

 • Telefonisch contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden,
 • Voor het afhandelen van uw betaling
 • Het kunnen begeleiden van u binnen de diensten van Happy Body 4U
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Daarnaast kan Happy Body 4U uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang Happy Body 4U gegevens bewaart:

Happy Body 4U bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Happy Body 4U verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Happy Body 4U heeft een verwerkersovereenkomst met provider D-hosting Deze provider draagt zorg voor de beveiliging van onze website. En Onlineafspraken draagt zorg voor de verwerking van afspraken die u online maakt met Happy Body 4U .
Na het intakegesprek en/of bij het aanmelden voor de nieuwsbrief wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in een database bestand van de website. Dit bestand is alleen in te zien door de eigenaar van Happy Body 4U en de beheerder van de website

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Happy Body 4U worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Happy Body 4U gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

Happy Body 4U maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan Happy Body 4U te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Happy Body 4U heeft hier geen invloed op.
Happy Body 4U heeft Google geen toestemming gegeven om via Happy Body 4U verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar hella@HappyBody4U.nl. Happy Body 4U zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Happy Body 4U neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Happy Body 4U maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Happy Body 4U verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Happy Body 4U op via hella@HappyBody4U.nl.
www.happybody4u.nl zijn websites die onder deze privacy verklaring vallen. Happy Body 4U is als volgt te bereiken:


Telefoon: 06-10468987
E-mailadres: hella@HappyBody4U.nl